Om onze patiënten tevreden naar huis te laten gaan, stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg die wij leveren. Ons team laat zich continu bij- en nascholen, en we volgen de richtlijnen op het gebied van mondzorg en praktijkhygiëne op de voet. Onze (internationaal geldende) ISO 9001-certificering garandeert een optimaal functionerend kwaliteitsmanagementsysteem met transparante werkprocessen in onze praktijk. De tandarts-implantoloog is geregistreerd bij het NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie) en tevens werkzaam als docent implantologie bij de ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Onze procedures zijn gericht op de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne volgens de Wet Infectie Preventie is hiervan een goed voorbeeld.

Onder kwaliteit valt ook zorgvuldige informatie en goede service leveren aan onze patiënten. Daar nemen we dan ook altijd ruim de tijd voor. En we vinden het heel belangrijk te weten hoe u onze zorg ervaart. Daarom doen we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken. Met de informatie uit deze onderzoeken, kunnen wij onze zorg steeds toetsen en blijven verbeteren.

 

beeld-kwaliteit

error: Content is protected !!