Om uw bezoek aan en contact met onze praktijk zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u:

 • het geluid van uw mobiele telefoon in de praktijk uit te schakelen;
 • tijdig voor uw afspraak aanwezig te zijn. Tegelijkertijd vragen we uw begrip als een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld door een spoedgeval;
 • uw medische gegevens dienen bij ons bekend te zijn. Wijzigingen in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik bent u verplicht aan ons door te geven;
 • voor het maken van afspraken telefonisch contact op te nemen met de praktijk: maandag t/m donderdag vanaf 8.00 tot 12.30 uur. Op vrijdag is de praktijk gesloten;
 • als u pijnklachten heeft verzoeken wij u voor 9.00 uur ’s ochtends te bellen, wij proberen u dan dezelfde dag nog te helpen;
 • indien nodig uw afspraak telefonisch en uiterlijk twee werkdagen van tevoren te annuleren. (Een afspraak voor maandag moet u minimaal op de donderdag ervoor annuleren). Bij niet tijdig annuleren van de afspraak brengen we een deel van de behandelkosten in rekening. Komt u drie keer uw afspraak niet na, dan wordt u bij ons uitgeschreven;
 • indien u ziek bent op de dag van uw afspraak, dan horen we dat graag voor 9.00 uur ’s ochtends. Afspraken die telkens door ziekte worden verzet kunnen ook in rekening worden gebracht;
 • uw nota, die door Fa-Med BV wordt afgehandeld, binnen 30 dagen te betalen. Doet u dat niet, dan zal Fa-Med de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag en eventuele incassokosten bij u in rekening brengen. Als wij zien dat u een betalingsachterstand heeft, zullen wij de gemaakte afspraken uitstellen tot alle rekeningen zijn voldaan. We behouden ons het recht voor u uit te schrijven bij een incassoprocedure;
 • tijdig wijzigingen van uw adres of verzekeringsgegevens online of telefonisch aan ons door te geven. Verzuimt u dat te doen, dan brengen wij de hieruit ontstane extra administratieve kosten bij u in rekening;
 • geen foto’s of filmopnames te maken in de praktijk;
 • u geeft bij inschrijving toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen zorg, in het bijzonder:
  • het verwerken van persoonsgegevens in uw dossier;
  • het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zorgrelatie;
  • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling;
 • minimaal elke 18 maanden een controleafspraak in onze praktijk te maken. Anders wordt u bij ons uitgeschreven.
error: Content is protected !!